Wakacji nadszedł czas!


24 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli z okazji rozpoczynających się ferii letnich. Iwona Szymaszek, dyrektor Zespołu odczytała list Ministra Edukacji i Nauki – pana Przemysława Czarnka na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.  Następnie podziękowała Wszystkim za trud całorocznej pracy i pogratulowała uczniom promocji do kolejnej klasy. Wychowawcy […]Innowacja z języka angielskiego – Storytelling


W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 1-3 wzięli udział w realizacji innowacji pedagogicznej z języka angielskiego „Teaching English through storytelling”. Wprowadzenie innowacji podyktowane było chęcią uatrakcyjnienia lekcji z języka angielskiego, rozszerzeniem nauczanego materiału oraz pomoc w płynnym przejściu do drugiego etapu edukacyjnego. Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach lekcji obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, która […]Podziękowanie Powstańców Warszawskich


Mija kolejny rok współpracy z Fundacją  Rosa i Fundacją Sensoria z siedzibą we Wrocławiu, organizatorami ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! i łączącej się z nią  akcji „Kartka dla Powstańca” . W ramach tego przedsięwzięcia co roku nasi uczniowie – pacjenci szpitala wykonują piękne patriotyczne kartki – laurki z podziękowaniami i życzeniami dla żyjących Powstańców. […]Przyroda bez tajemnic.


W miesiącu maj na lekcjach biologii w naszej szkole realizowana była innowacja pedagogiczna: Przyroda bez tajemnic. Innowacja  przede wszystkim oparta była o  praktyczne zajęcia terenowe,  wzbogacała program nauczania biologii w klasach V-VIII o praktyczne zajęcia z rozpoznawania gatunków polskiej fauny i flory. Istota nowatorstwa polegała na wprowadzeniu zajęć terenowych oraz praktycznych lekcji podstaw mikroskopowania, które […]Moja pasja


Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły Dominika Żegleń z kl.IIILO została laureatką ogólnopolskiego konkursu polonistyczno – informatycznego organizowanego dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych przez ZSZS nr 6 w Katowicach. Uczestnikom dziękujemy za udział, a Dominice gratulujemy! Zapraszamy do udziału za rok i życzymy sukcesów! Poniżej zdjęcie podziękowania za udział w konkursie i nagrodzona […]Emerytury nadszedł czas…


W lipcu 2022 r. nasza koleżanka, Elżbieta Ostrogórska kończy swoją pracę zawodową. Przepracowała w Zespole Placówek Oświatowych 41 lat na stanowisku wychowawcy zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych. 9 czerwca cała społeczność szkolna zebrała się, by podziękować za Jej zaangażowanie, solidność, dyspozycję, znaczący udział we wszystkich ważnych działaniach, które odbyły się na przestrzeni tych lat. Wychowankowie, pod […]Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka


W dniu 29 maja nasza szkoła obchodziła 20 – lecie nadania jej imienia księdza profesora Józefa Tischnera.  Aby zapoznać naszych uczniów z osobą patrona, Jego filozofią  oraz  pasjami przygotowaliśmy grę  terenową tematycznie związaną z ks. prof. J. Tischnerem, którą przeprowadziliśmy 1 czerwca w ramach obchodów Dnia Dziecka. Wszyscy wychowankowie zostali podzieleni na sześć drużyn, z […]Nie pal przy mnie proszę


          Młodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w programie „Nie pal przy mnie proszę”, rekomendowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Jest to program edukacji antytytoniowej dedykowany  dla uczniów klas I-III  szkoły podstawowej. Nadrzędnym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. W trakcie trwania programu uczniowie kształtowali postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich; […]