Przyroda bez tajemnic.

W miesiącu maj na lekcjach biologii w naszej szkole realizowana była innowacja pedagogiczna: Przyroda bez tajemnic. Innowacja  przede wszystkim oparta była o  praktyczne zajęcia terenowe,  wzbogacała program nauczania biologii w klasach V-VIII o praktyczne zajęcia z rozpoznawania gatunków polskiej fauny i flory. Istota nowatorstwa polegała na wprowadzeniu zajęć terenowych oraz praktycznych lekcji podstaw mikroskopowania, które miały rozbudzić ciekawość ucznia otaczającym światem i zjawiskami w nim zachodzącymi. Uczniowie nie tylko zapoznawali się z polską fauną i florą przyswajając treści podstawy programowej ale uczyli się ponadto praktycznej sztuki rozpoznawania poznanych gatunków w terenie. Aby posiąść trwałą i użyteczną  wiedzę biologiczną nie wystarczy jedynie nauczyć się teorii. Trzeba przede wszystkim zobaczyć, dotknąć, zrozumieć  a nawet przewidzieć związki pomiędzy organizmami a środowiskiem ich życia, pomiędzy różnymi procesami i zjawiskami biologicznymi. Innowacja miała  na celu ukazanie uczniom piękna polskiej fauny i flory, zaciekawienie procesami zachodzącymi w przyrodzie, poprawienie umiejętności orientacji uczniów w terenie przy pomocy  mapy, kompasu. Innowacja zwiększyła kontakt uczniów z naturą nie ograniczając ich tylko do zaprezentowanych w podręczniku treści. Rozbudziła pasję  do nauki biologii, postawę szacunku do przyrody  oraz umożliwiła lepsze warunki do rozwoju dzieci. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Efektem ich zaangażowania było:

  • Wykonanie klasowych zielników,
  • Stworzenie ziołowego kwietnika,
  • Aktywne uczestnictwo w pokazie szkolnych doświadczeń,
  • Wykonanie preparatów mikroskopowych,
  • Korzystanie z aplikacji do oznaczania roślin,
  • Korzystanie z kluczy i atlasów do oznaczania polskiej fauny i flory
  • Korzystanie z pomocy przyrodniczych : kompasu, map, lup, lornetek,
  • Wykonanie szkicu terenu,
  • Wykonanie pułapek Barbera,
  • Udział w szkolnym konkursie fotograficznym „Przyroda wokół nas”,

Zajęcia odbywały się na terenie szpitala – wokół szpitalnego ogrodu, gdzie jest bogata fauna i flora.

Mikroskopowy zawrót głowy – podstawy mikroskopowania.

Zioła wokół nas – klasowy kwietnik ziołowy klasy 7a

Ślimak, ślimak pokaż rogi…- praktyczne zajęcia z rozpoznawania fauny.

Roślina niejedno ma imię! – tworzymy klasowe zielniki.

Orientuj się!- Gra terenowa na ćwiczenie w orientacji w terenie.

Dzień doświadczeń.

 


Skip to content