Wszystkie dokumenty są w formacie PDF.

Statuty

Statut Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie:

thumbnail of Statut ZPO – tekst ujednolicony 01.09.2019 r.

Statut Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radziszowie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie:

thumbnail of Statut Liceum – stan prawny na 01.09.2019 r.

Programy wychowawczo-profilaktyczne

Program wychowawczo-profilaktyczny dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Radziszowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie:

Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej 2023-2024

Program wychowawczo-profilaktyczny dla Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radziszowie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie:

Program wychowawczo-profilaktyczny dla liceum ogólnokształcącego 2023-2024

Programy realizacji systemu doradztwa zawodowego

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Przedszkolu Specjalnym i w Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie:

Program realizacji doradztwa zawodowego w szkole podstawowej 2023-2024

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie:

Program realizacji doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym 2023-2024

Plan pracy Zespołu

Plan pracy Zespołu – 2023-2024