Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pozytywne postawy we współczesnym świecie”

W dniu 05.06.2024 roku w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci nastąpiło rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pozytywne postawy we współczesnym świecie”, do którego zostali zaproszeni uczniowie przebywający w szpitalach i uzdrowiskach na terenie Polski. Temat prac konkursowych brzmiał: „Kolorowe myśli”, a celem konkursu było m.in. zwrócenie uwagi na pielęgnowanie pozytywnych myśli oraz emocji, które przyczyniają się do budowania pozytywnych postaw wobec siebie i innych ludzi , kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie kreatywności i  uzdolnień plastycznych oraz integrowanie szkół działających w podmiotach leczniczych.

W pracach komisji konkursowej uczestniczyły następujące Panie: mgr Iwona Szymaszek – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych, mgr Bożena Mrowiec – kierownik zespołu wychowawców zajęć pozalekcyjnych, mgr Ewa Jakóbek- Jezioro – nauczyciel.  Do konkursu zostało zgłoszonych 57 prac. Wszystkie dzieła były zgodne z tematem konkursu, wykonane starannie zróżnicowanymi technikami plastycznymi. Komisja konkursowa zwracała uwagę na poprawność tematyczną pracy, estetykę, pomysłowość, dobór i zastosowanie ciekawych technik plastycznych oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

WYNIKI KONKURSU:

 

Klasy 1-3:

 

I miejsce

Antonia Kwater
Joanna Kos

II miejsce

Zuzanna Śliwińska

III miejsce

Antonina Zajko
Kamila Stanek

Wyróżnienie:

Gabriela Juszczyk
Kataryna Rydzek

Klasy 4-6:

 

I miejsce

Emilia Kutaj

II miejsce

Hanna Syrek
Lena Knop

III miejsce

Zuzanna Dąbrowska

Wyróżnienie:

Łukasz Kucyper

Klasy 7-8:

 

I miejsce

Amelia Kozieł

II miejsce

Karolina Kożuch
Joanna Wojdyła

III miejsce

Lena Trzpis

Wyróżnienie:

Sandra Mazur
Grzegorz Nowacki

Galeria nagrodzonych prac: