Czy pomoc może być wartością?

W klasach 4-6, 7-8 i 1-3 LO odbyły się zajęcia związane ze zdrowiem psychicznym. W trakcie zajęć zastanawiano się nad wartościami, które są najważniejsze dla młodzieży oraz nad tym, jakie trudności i problemy występują w ich otoczeniu. Uczestnicy zajęć skupili się przede wszystkim na tym, jak powinni o siebie dbać. Wymienili sposoby, które pomagają w konstruktywny sposób poradzić sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami. Ponadto uczniowie mieli okazję bliżej przyjrzeć się temu, do kogo można zwrócić się o pomoc. Ważnym zadaniem podczas tych zajęć było lepsze poznanie zawodów związanych ze zdrowiem psychicznym. Wyodrębniono różnice pomiędzy psychologiem, psychiatrą, a psychoterapeutą. Pod okiem terapeutów uczniowie wykonali plakaty, w których utrwalili zdobytą wiedzę i w ten sposób podzielili się nią z innymi.  Myślą przewodnią zajęć był cytat ks. prof. J. Tischnera: „Świat stoi na opak. Nie jest dobrze. Ale żeby miało być tak cołkiem źle, to tyz nie powiem”, który doskonale nawiązywał do tematyki projektu szkolnego „Tydzień z Tischnerem”.