Plan dnia:

6:30 – pobudka

Posiłki:

7:00 – śniadanie

10:45 – II śniadanie

13:25 – obiad

17:55 – kolacja

Zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne i pozalekcyjne

7.30 – 10.45

zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej

zajęcia rehabilitacyjne dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego

9.00 – 13.00

zajęcia edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną

11.00 – 13:25

zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 7-8 klasy szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego

zajęcia rehabilitacyjne dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej

14.00 – 19.10

zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego z oddziałami gimnazjum

15.00 – 20.00

·      zajęcia pozalekcyjne: spacery i zajęcia rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu, nauka własna (przygotowanie do lekcji szkolnych), zajęcia ukierunkowane na integrację zespołów dziecięcych, zajęcia o charakterze, plastycznym, muzycznym, teatralnym, kreatywnym

·      czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do snu na oddziałach szpitalnych

14.30 – 18.30

kierowane i niekierowane zajęcia wspierające rozwój dzieci przedszkolnych