#LaboratoriaPrzyszłości – czerwiec

W ramach zajęć edukacyjnych:

  1. Z języka polskiego w klasie 4 wykorzystano zestaw Lego Eduucation w celu redagowania dialogu, rozwijania kompetencji komunikacyjnych. Czwartoklasiści rozwijali strategię prowadzenia dialogu: Jak pytać? Jak odpowiadać?
  2. Na matematyce wykorzystano klocki przestrzenne POLYDRON oraz aparat. Zajęcia odbyły się  w klasie 7. Celem zajęć było konstruowanie brył – wizualizacja figur przestrzennych. Uczniowie mieli za zadanie sfotografować tak bryłę, żeby można było ze zdjęcia ją odtworzyć (przygotowywali sobie nawzajem zadania) oraz rysowali siatki graniastosłupów na podstawie zdjęcia.
  3. Na lekcji przyrody w terenie w klasie 4, wykorzystano aparat fotograficzny. Celem zajęć było rozpoznanie i sfotografowanie liści a następnie stworzenia atlasu drzew liściastych. Uczniowie uczyli się rozpoznawać drzewa po ich liściach korzystając z encyklopedii oraz bezpłatnej aplikacji Picture This oraz przygotować zdjęcia do wyeksponowania na holu szkolnym.
  4. Na zajęcia z psychologiem wykorzystywano również aparat fotograficzny – uczniowie prezentowali stworzone przez siebie plakaty, a osoba z drugiej grupy robiła zdjęcie. Podczas prowadzenia wywiadu między uczniami dotyczącym tego, co dla nich w życiu najważniejsze i jak dążą do osiągania własnych celów, marzeń wykorzystywali również dyktafon. Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa dzieci wykonywały papierowe skarpetki (symbol tego dnia), które następne laminowały. Zalaminowane skarpetki umieszczono następnie na gazetce szkolnej.

Podczas zajęć, których tematem  była komunikacja interpersonalna wykorzystywano dyktafon.  Dzieci układały scenki – dialog pomiędzy dwiema osobami, dotyczący konkretnej sytuacji. Ich wypowiedzi były następnie analizowane pod kątem występowania komunikatów „ja”, wyrażeń wskazujących na aktywne słuchanie i komunikatów wskazujących na występowanie barier komunikacyjnych.

#LaboratoriaPrzyszłości