Miniprojekt: „Do You Speak English? Sprechen Sie Deutsch?”.

Uczniowie z klas 7, 8 oraz 1 LO uczestniczyli w miniprojekcie „Do You Speak English? Sprechen Sie Deutsch?”. Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności autoprezentacji, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej oraz określanie swoich pasji i zainteresowań, co jest niezbędne przy tworzeniu CV. Dodatkowo, projekt poszerzał kompetencje komunikacyjne i językowe, koncentrując się na autoprezentacji w języku angielskim oraz budował świadomość na temat kluczowej roli języka obcego w poszukiwaniu pracy.
Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie uczyli się potrzebnego słownictwa do tworzenia CV w obcym języku, przeprowadzali symulacje rozmów kwalifikacyjnych po angielsku, a także mieli okazję obserwować profesjonalne rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez rekruterów. Dzięki wsparciu doradcy zawodowego i psychologa, uczniowie potrafili określić swoje pasje, zainteresowania i kompetencje, co jest kluczowe przy wyborze i zdobyciu wymarzonej pracy.
Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w przyszłych rozmowach kwalifikacyjnych i sukcesu w zdobyciu satysfakcjonującej pracy!