Akcja czytelnicza


Przez cały trzeci tydzień maja wszyscy uczniowie uczestniczyli w akcji czytelniczej pod hasłem „Z legendą przez polskie miasta”. Codziennie wieczorem spotykali się,  by poznawać dzieje wybranych polskich miejscowości. Od zawsze ludzie lubili opowieści. Lubili wczuwać się w role bohaterów, aby z nimi przeżywać przygody, dreszczyk emocji, dramaty i strach. Stąd tak wiele przekazów, podań , […]Zajęcia z Pierwszej Pomocy


Podczas zajęć wychowankowie  z poszczególnych grup uczyło się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje Omawiano  następujące tematy: Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy. W tym zakresie uczniowie uczyli się jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo poszkodowanego. Co robić, gdy jesteśmy na niebezpiecznym […]Lekcje patriotyzmu z patronami roku 2021


W dniach od 10 do 17 maja 2021 r. w naszej placówce trwał projekt pt. Lekcje patriotyzmu z patronami roku 2021, który angażował wszystkich uczniów oraz nauczycieli i wychowawców Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy MCRD „Solidarność” w Radziszowie. Jego celem było uczczenie pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego,  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida […]Pasjobranie


W marcu i kwietniu wychowawcy zajęć pozalekcyjnych rozwijali, wspomagali i ukierunkowywali zdolności uczniów zgodnie z ich potencjałem i możliwościami, kontynuując realizację zadań z programu innowacyjnych działań organizacyjno -metodycznych Pasjobranie. Program ten wyzwala i podtrzymuje spontaniczną aktywność wychowanków, sprzyja uaktywnianiu się ich potencjału intelektualnego i twórczego. Poniżej znajduje się krótki opis przeprowadzonych działań. Z inicjatywy uczniów […]Podziękowania…


W imieniu Dyrekcji, grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej chcieliśmy serdecznie podziękować rodzicom naszej uczennicy Państwu Magdalenie i Edwardowi Skorkom za życzliwe słowa skierowane do pracowników i uczniów naszej szkoły oraz przekazane gry, materiały plastyczne oraz puzzle.Spotkanie z pielęgniarką


W niedzielę 18 kwietnia wszyscy uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z panią pielęgniarką. Najpierw byli to wychowankowie klas od 1 do 6, a następnie od 7 do  2 LO. Prelekcja dotyczyła przestrzegania higieny osobistej, która ma znaczący wpływ na nasze zdrowie. Zwrócono szczególną uwagę na zachowywanie higieny w okresie dojrzewania. Pani Grażynka przybliżyła słuchaczom, że higiena […]