Podziękowania…


W imieniu Dyrekcji, grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej chcieliśmy serdecznie podziękować rodzicom naszej uczennicy Państwu Magdalenie i Edwardowi Skorkom za życzliwe słowa skierowane do pracowników i uczniów naszej szkoły oraz przekazane gry, materiały plastyczne oraz puzzle.Spotkanie z pielęgniarką


W niedzielę 18 kwietnia wszyscy uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z panią pielęgniarką. Najpierw byli to wychowankowie klas od 1 do 6, a następnie od 7 do  2 LO. Prelekcja dotyczyła przestrzegania higieny osobistej, która ma znaczący wpływ na nasze zdrowie. Zwrócono szczególną uwagę na zachowywanie higieny w okresie dojrzewania. Pani Grażynka przybliżyła słuchaczom, że higiena […]