Dyrektor Zespołu:

mgr Iwona Szymaszek

Kierownik zespołu pozalekcyjnego:

mgr Bożena Mrowiec


Nauczyciele:

mgr Katarzyna Gunia-Talaga – nauczyciel przedszkola
mgr Ewa Jakóbek-Jezioro
– edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Anna Kaszycka – przyroda, chemia, matematyka
mgr Barbara Kędziora – biologia
mgr Jolanta Księżarczyk – historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
mgr Joanna Kucała – język polski, biblioteka
mgr Maria Lizak-Obara – jęz. angielski
mgr Iwona Marszałek-Książek – nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Bożena Mrowiec – geografia
mgr Agata Niziołek – matematyka, informatyka, rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, zajęcia z programowania
mgr Ewa Nikiel – doradztwo zawodowe
mgr Magdalena Pachlowska – język polski
mgr Agata Piechnik
– fizyka, matematyka, informatyka, rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi
mgr Jadwiga Pitoń – technika, edukacja dla bezpieczeństwa, rozwijanie zainteresowań – modelowanie 3D
mgr Beata Polek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność
mgr Urszula Rudzka – język niemiecki
mgr Iwona Szymaszek – język polski
mgr Agnieszka Szymanek – nauczyciel oddziału edukacyjno-terapeutycznego
mgr Aleksandra Szymska – nauczyciel jęz. niemieckiego
mgr Marek Śnieżek – edukacja muzyczna, muzyka, religia
mgr Sylwia Wojdyńska-Majda – język angielski
mgr Renata Żarska – nauczyciel przedszkola

Wychowawcy zespołu pozalekcyjnego:

mgr Paulina Garlacz
mgr Renata Garlacz
mgr Joanna Giersz
mgr Marta Haupa
mgr Agata Kowalik
mgr Małgorzata Marek
mgr Dorota Morek

mgr Bożena Mrowiec
mgr Jadwiga Pitoń
mgr Beata Rejman
mgr Paulina Zając

Pedagog szkolny:

mgr Jagoda Tuchowska

Psycholog szkolny:

mgr Ewa Nikiel
mgr Konstancja Sojka

Pracownicy niepedagogiczni:

Elżbieta Chojnacka – główny księgowy
Tomasz Domagała – starszy inspektor ds. bhp
mgr Barbara Kowalik – specjalista ds. płac
Marek Szatko – sekretarz szkoły
mgr Żaneta Ziaja – specjalista ds. kadr