Dyrektor Zespołu:

mgr Iwona Szymaszek

Kierownik zespołu pozalekcyjnego:

mgr Bożena Mrowiec


Nauczyciele:

mgr Ewa Jakóbek-Jezioro – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Anna Kaszycka – przyroda, chemia, matematyka
mgr Barbara Kędziora – przyroda, biologia
mgr Jolanta Księżarczyk – historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
mgr Joanna Kucała – język polski, biblioteka
mgr Maria Lizak-Obara – jęz. angielski
mgr Iwona Marszałek-Książek – nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Bożena Mrowiec – geografia
mgr Agata Niziołek – matematyka, informatyka, rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, zajęcia z programowania
mgr Ewa Nikiel – doradztwo zawodowe
mgr Magdalena Pachlowska – język polski
mgr Agata Piechnik
– fizyka, matematyka, informatyka
mgr Jadwiga Pitoń – technika, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Beata Polek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność
mgr Urszula Rudzka – język niemiecki
mgr Iwona Szymaszek – język polski
mgr Agnieszka Szymanek – nauczyciel oddziału edukacyjno-terapeutycznego
mgr Marek Śnieżek – edukacja muzyczna, muzyka, religia
mgr Sylwia Wojdyńska-Majda – język angielski, rozwijanie zainteresowań językowych
mgr Katarzyna Zaremba – doradztwo zawodowe
mgr Renata Żarska – nauczyciel przedszkola

Wychowawcy zespołu pozalekcyjnego:

mgr Paulina Garlacz
mgr Renata Garlacz
mgr Joanna Giersz
mgr Marta Haupa
mgr Agata Kowalik
mgr Małgorzata Marek
mgr Bożena Mrowiec
mgr Elżbieta Ostrogórska
mgr Jadwiga Pitoń

mgr Beata Rejman

Pedagog szkolny:

mgr Jadwiga Tuchowska

Psycholog szkolny:

mgr Ewa Nikiel
mgr Konstancja Sojka

Pracownicy niepedagogiczni:

Elżbieta Chojnacka – główny księgowy
Tomasz Domagała – starszy inspektor ds. bhp
mgr Barbara Kowalik – specjalista ds. płac
Marek Szatko – sekretarz szkoły
Żaneta Ziaja – specjalista ds.kadr