Dyrektor Zespołu:

mgr Iwona Szymaszek

Kierownik zespołu pozalekcyjnego:

mgr Bożena Mrowiec


Nauczyciele:

mgr Renata Garlacz – religia
mgr Ewa Jakóbek-Jezioro
– edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Anna Kaszycka – chemia, matematyka
mgr Barbara Kędziora – przyroda, biologia
mgr Agata Kowalik – język polski
mgr Jolanta Księżarczyk – historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
mgr Joanna Kucała – język polski
mgr Maria Lizak-Obara – jęz. angielski
mgr Iwona Marszałek-Książek – nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Bożena Mrowiec – geografia
mgr Agata Niziołek – matematyka, informatyka, rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, zajęcia z programowania
mgr Ewa Nikiel – doradztwo zawodowe
mgr Agata Piechnik – fizyka, matematyka, informatyka
mgr Jadwiga Pitoń – technika, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Beata Polek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność
mgr Urszula Rudzka – język niemiecki
mgr Agnieszka Szymanek – nauczyciel oddziału edukacyjno-terapeutycznego
mgr Marek Śnieżek – edukacja muzyczna, muzyka, religia
mgr Sylwia Wojdyńska-Majda – język angielski, rozwijanie zainteresowań językowych
mgr Renata Żarska – nauczyciel przedszkola

Wychowawcy zespołu pozalekcyjnego:

mgr Paulina Garlacz
mgr Renata Garlacz
mgr Joanna Giersz
mgr Marta Haupa
mgr Małgorzata Marek
mgr Bożena Mrowiec
mgr Elżbieta Ostrogórska
mgr Jadwiga Pitoń

mgr Beata Rejman

Pedagog szkolny:

mgr Iwona Szymaszek
mgr Jadwiga Tuchowska
mgr Agata Kowalik

Psycholog szkolny:

mgr Ewa Nikiel

Pracownicy niepedagogiczni:

Elżbieta Chojnacka – główny księgowy
Tomasz Domagała – starszy inspektor ds. bhp
mgr Barbara Kowalik – specjalista ds. płac i kadr
Marek Szatko – sekretarz szkoły
Żaneta Ziaja – pomoc administracyjna biurowa