Spotkanie z dietetykiem


W naszej szkole systematycznie realizuje się działania z zakresu promocji zdrowia. Jednym z tych działań są spotkania z dietetykiem Panią Ewą Burdą. Spotkanie takie odbyło się w dniu 18.05.2022 r. Tematem było omówienie Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia. Celem było uświadomienie wychowankom jak ważne jest prawidłowe żywienie w ich rozwoju, a także w zapobieganiu […]Wobec Ojczyzny i Narodu – czyli o tym co było w maju


W dniach 28 kwietnia – 6 maja 2022 roku w naszej szkole odbył się projekt patriotyczny, do którego włączyliśmy wybitne postaci polskiej nauki – Ludzi Roku 20022. Poprzez upamiętnianie ważnych dla Polski wydarzeń oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych Polaków realizowaliśmy zadania z zakresu edukacji humanistycznej wprowadzające w dziedzictwo cywilizacyjne Polski i Europy. W przedsięwzięciu […]Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Różne oblicza wiosny”


W dniu 11.05.2022 roku w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie nastąpiło rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, do którego zostali zaproszeni uczniowie przebywający w szpitalach i uzdrowiskach na terenie Polski. Temat prac konkursowych brzmiał: „Wiosna w lesie”, a celem konkursu było m.in. rozwijanie uzdolnień plastycznych, […]Dzień Ziemi pod hasłem Inwestujmy w naszą planetę.


W ramach przygotowania do obchodów wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali kreatywne zadanie, by ze śmieci nadających się do recyklingu wykonać rzeczy, które można wykorzystać na co dzień. Ponadto w tygodniu poprzedzającym 22 kwietnia w czasie zajęć z wychowawcą klasy uczniowie przypomnieli sobie, czym jest recykling. Klasa 7a pod opieką p. Barbary Kędziory przygotowała uroczysty apel, […]