Biuletyn Zamówień Publicznych Zespołu Placówek Oświatowych im. ks prof. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie dostępny jest pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/zpoikpjtmcrdswradziszowie,m,3950,zamowienia-publiczne.html


2024 r.

Plan zamówień publicznych na rok 2024, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (stan na 20.01.2023 r.)

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość (zł brutto)
1. Materiały biurowe 4000,00
2. Środki czystości 1000,00
3. Zakup środków o niskiej wartości 12000,00
4. Zakup druków, dzienników 1000,00
5. Obsługa prawna szkoły 10800,00
6. Usługa pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych 4428,00
7. Zakup środków dydaktycznych i książek 6000,00

2023 r.

Plan zamówień publicznych na rok 2023, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (stan na 20.01.2023 r.)

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość (zł brutto)
1. Materiały biurowe 4000,00
2. Środki czystości 1000,00
3. Druki, dzienniki 1000,00
4. Środki dydaktyczne i książki 6000,00
5. Środki o niskiej wartości 9000,00

2022 r.

Plan zamówień publicznych na rok 2022, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych (stan na 12.01.2022 r.)

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość (zł brutto)
1. Materiały biurowe 4000,00
2. Środki czystości 1000,00
3. Druki, dzienniki 500,00
4. Środki dydaktyczne i książki 6000,00
5. Środki o niskiej wartości 4500,00
6. Zakupy wyposażenia w ramach rządowego programu Laboratoria przyszłości 30000,00

2021 r.

Plan zamówień publicznych na rok 2021, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (stan na 31.01.2021 r.)

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość (zł brutto)
1. Materiały biurowe 2500,00
2. Środki czystości 1000,00
3. Druki – dzienniki 500,00
4. Środki dydaktyczne i książki 5000,00
5. Środki o niskiej wartości 11000,00
6. Usługi remontowe 5000,00

2020 r.

Plan zamówień publicznych na rok 2020, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (stan na 31.01.2020 r.)

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość (zł brutto)
1. Materiały biurowe 2500,00
2. Środki czystości 1000,00
3. Druki – dzienniki 500,00
4. Środki dydaktyczne i książki 5000,00
5. Środki o niskiej wartości 2000,00
6. Usługi remontowe 20000,00

2019 r.

Plan zamówień publicznych na rok 2019, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (stan na 31.01.2019 r.)

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość (zł brutto)
1. Materiały biurowe 1000,00
2. Środki czystości 300,00
3. Druki – dzienniki 500,00
4. Środki dydaktyczne i książki 5000,00
5. Środki o niskiej wartości 1000,00

2018 r.

Plan zamówień publicznych na rok 2018, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (stan na 31.01.2018 r.)

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość (zł brutto)
1. Materiały biurowe 2000,00
2. Środki czystości 529,00
3. Druki – dzienniki 500,00
4. Środki dydaktyczne i książki 5000,00
5. Środki o niskiej wartości 2000,00