Nie pal przy mnie proszę

          Młodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w programie „Nie pal przy mnie proszę”, rekomendowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Jest to program edukacji antytytoniowej dedykowany  dla uczniów klas I-III  szkoły podstawowej. Nadrzędnym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

W trakcie trwania programu uczniowie

  • kształtowali postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich;
  • rozmawiali o czynnikach szkodliwych dla zdrowia;
  • uczyli się postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażeni są na bierne palenie;
  • poznawali zasady zdrowego stylu życia.

Zajęcia miały charakter warsztatów prowadzonych metodami aktywizującymi. Na podstawie zebranych wiadomości uczniowie stworzyli plakat: ”Palenie szkodzi zdrowiu”.


Skip to content