Innowacja z języka angielskiego – Storytelling

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 1-3 wzięli udział w realizacji innowacji pedagogicznej z języka angielskiego „Teaching English through storytelling”. Wprowadzenie innowacji podyktowane było chęcią uatrakcyjnienia lekcji z języka angielskiego, rozszerzeniem nauczanego materiału oraz pomoc w płynnym przejściu do drugiego etapu edukacyjnego. Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach lekcji obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, która była wpleciona w aktualnie przerabiany temat. Zajęcia innowacyjne były prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu.

Podstawowym założeniem prezentowanej innowacji była nauka języka angielskiego z wykorzystaniem literatury anglojęzycznej. Zajęcia dały możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów, budowania ich motywacji do nauki poprzez atrakcyjną formę pracy.

Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchiwali opowiadań, niektórzy z nich z radością wcielali się w rolę bohaterów i chętnie odgrywali fragmenty bajek i opowiadań. Podczas, gdy część uczniów zaangażowana była w odgrywanie ról i pracowała nad poprawieniem wymowy, dykcji, akcentu, pozostała część uczniów (widownia) poprawiała kompetencje z zakresu słuchania ze zrozumieniem. Bajki i opowiadania zostały starannie dobrane, odegrały ważną rolę i wprowadziły spokój i przyjazną atmosferę na zajęciach. Każda bajka i opowiadanie niosło swoje przesłanie.

Podczas całego roku szkolnego uczniowie klas 1-3 poszerzali słownictwo i utrwalali struktury gramatyczne dzięki wprowadzanym opowiadaniom. Podczas słuchania historyjek uczniowie najpierw wyłapywali nowe słownictwo, które było zapisywane i wywieszone na tablicy do systematycznego utrwalenia. Pozwoliło to uczniom poszerzyć bierny i czynny zasób słownictwa, doskonalić umiejętności językowe oraz właściwą wymowę. Uczniowie w ten sposób obyli się z autentycznym językiem angielskim.

Innowację wdrożyła i prowadziła pani Maria Lizak-Obara.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym pliku PDF:

Innowacja z języka angielskiego – Storytelling


Skip to content