Nowy rozdział w historii rehabilitacji leczniczej w Radziszowie


27 lutego 2024 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie, który jest częścią Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika i Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Jest to nowoczesne miejsce zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, wykorzystujące technologie XXI wieku w zakresie diagnostyki oraz rehabilitacji. Uczniowie Zespołu mieli możliwość uczestniczyć […]BLOKSY – matematyczne puzzle.


Jak zachęcić uczniów do nauki matematyki? Dydaktycy starają się wymyślić różne sposoby, a uczniom kl. 7 i 8 tym razem najbardziej spodobały się BLOKSY. Postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym realizując projekt przedmiotowy i przygotować swoje własne . Zachęcamy do rozwiązywania przygotowanych przez nich zadań, które można znaleźć na holu szkolnym. Powodzenia!SUPERmoce zwierząt.


Świat fauny jest bardzo ciekawy. Aby przetrwać, zwierzęta musiały zdobyć przystosowania do życia w środowisku: jedne mają świetny wzrok, inne węch lub umiejętność rozróżniania kolorów, a jeszcze inne mają dodatkowe powieki lub są trujące. Na lekcjach przyrody uczniowie poszukiwali takich SUPERmocy zwierząt. Efekty ich pracy w ramach projektu przedmiotowego można zobaczyć na korytarzu szkolnym.  Obchody Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu


W dniu 29 stycznia nasza szkoła dołączyła do ogólnokrajowej celebracji Dnia Bezpiecznego Internetu, organizując szereg działań edukacyjnych dla uczniów różnych grup wiekowych. Akcja miała na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz związanych z nim zagrożeń. Dla dzieci przedszkolnych oraz klas „0” i 1-4 zorganizowano warsztaty pod nazwą „Stacja Galaxy”. Podczas […]#LaboratoriaPrzyszłości – styczeń


Jak co miesiąc, także i w styczniu, wykorzystane zostały sprzęty zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości . Na lekcjach języka polskiego – wykorzystano matę: ulicę w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości o przyimku, rozpoznawaniu i nazywaniu wyrażeń przyimkowych. Uczniowie zapisywali krótkie historyjki do obrazków, zamieszczonych na macie używając jak największej liczby przyimków. Powstałe prace tworzyły […]