#LaboratoriaPrzyszłości – czerwiec


Od września uczniowie oraz wychowankowie naszej szkoły  mieli okazję korzystać ze sprzętu zakupionego w ramach projektu #Laboratoria Przyszłości. To nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnił zajęcia szkolne i pozwolił  uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach w ramach  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. W ostatnim miesiącu […]