Obchody Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

W dniu 29 stycznia nasza szkoła dołączyła do ogólnokrajowej celebracji Dnia Bezpiecznego Internetu, organizując szereg działań edukacyjnych dla uczniów różnych grup wiekowych. Akcja miała na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz związanych z nim zagrożeń.

Dla dzieci przedszkolnych oraz klas „0” i 1-4 zorganizowano warsztaty pod nazwą „Stacja Galaxy”. Podczas nich rozmawialiśmy o bezpiecznym użytkowaniu Internetu oraz tworzyliśmy „smartfony marzeń”.

Dla uczniów pierwszej klasy liceum zorganizowane zostały warsztaty na temat mechanizmu uzależnienia od Internetu. Była to świetna okazja do zrozumienia potencjalnych zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z sieci.

7 lutego odbyła się lekcja online z ekspertem z NASK na temat: „Prywatność online – dlaczego jest ważna i jak ją chronić” dla uczniów klas siódmych i ósmych. W ten sposób uczniowie mieli szansę dowiedzieć się, jak chronić swoją prywatność w sieci.

Również 7 lutego odbyły się zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas ósmych oraz szkoły średniej „Mój wizerunek w Internecie”. Temat ten pozwolił młodzieży zrozumieć, jak ich zachowanie online może wpływać na ich reputację.

Na 5 i 6 lutego zaplanowano konkurs literacki haiku pt. „Ja w Internecie”. To świetna okazja dla uczniów do wyrażenia swoich myśli na temat Internetu poprzez poezję.

Odbył się również konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w sieci”, w którym uczniowie wykonywali plakat lub zakładkę do książki.  Finał konkursu odbył się we wtorek 6 lutego. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie, którzy zaangażowali się w konkurs słodki poczęstunek.

W szkole została również umieszczona gazetka z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz informacjami dotyczącymi reagowania na sytuacje kryzysowe. Zamieszczono w niej również numery telefonów pomocowych w przypadku cyberprzemocy, a także prace uczniów.

W planach są również kolejne lekcje online. 22 marca odbędzie się lekcja dla uczniów klas 4-6 na temat cyberprzemocy oraz sposobów reagowania na nią. 25 marca natomiast przewidziana jest lekcja dla uczniów klas 1-3 na temat bezpieczeństwa online.

Działania podjęte przez naszą szkołę w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu są wyrazem troski o edukację uczniów oraz promowanie zdrowego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.