#LaboratoriaPrzyszłości – styczeń

Jak co miesiąc, także i w styczniu, wykorzystane zostały sprzęty zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości .

Na lekcjach języka polskiego – wykorzystano matę: ulicę w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości o przyimku, rozpoznawaniu i nazywaniu wyrażeń przyimkowych. Uczniowie zapisywali krótkie historyjki do obrazków, zamieszczonych na macie używając jak największej liczby przyimków. Powstałe prace tworzyły spójną opowieść o ulicy i sklepach. Korzystali także  z dyktafonu. Pracując w parach układali wywiady z wybranymi przez siebie postaciami literackimi lub pisarzami, a następnie na forum klasy każda para przedstawiała i nagrywała owoc swojej pracy. Udało nam się przeprowadzić rozmowę z Juliuszem Słowackim oraz duchami Balladyny, Józią i Rózią, pasterką Zosią oraz z widmem złego Pana. W klasie 8 odbył się mini wieczorek poetycki, podczas którego uczniowie czytali wiersze i poematy i ballady Adama Mickiewicza. Dzięki dyktafonowi pozyskanemu w ramach projektu Laboratorium Przyszłości udało się nagrać uczniowskie wystąpienia, a następnie ponownie ich wysłuchać.

Na lekcji plastyki w klasie 4 i 5 wykorzystano zestawy klocków Lego education zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Praca przebiegała w dwóch etapach. Uczniowie realizując temat o formach przestrzennych o formach najpierw tworzyli różne budowle, następnie mieli „przenieść” powstałą rzecz w formie rysunku na kartkę. Zastosowanie nietypowych jak na plastykę pomocy wywołało zaciekawienie uczniów, poza tym sprzyjało rozwijaniu kreatywności, a także wyobraźni przestrzennej. Tak powstałe prace scalono w jeden obraz nazwany „Plastyka przyszłości”. Zajęcia były dla uczniów ciekawym doświadczeniem.

Na lekcji historii – Kultura starożytnego Rzymu – w klasie 1 Liceum wykonano model Coloseum w 3D.

Lekcja matematyki bez pisania i liczenia. Kreatywność, konkretne działanie i eksperymentowanie sprawiło, że uczniowie klasy 4 i 5 efektywnie uczyli się geometrii płaskiej i przestrzennej wykorzystując pomoce z programu Laboratoria Przyszłości. Poznali  przykłady graniastosłupów prostych, wyodrębnili i nazywali figury płaskie z jakich zbudowane są figury przestrzenne – nauka geometrii przestrzennej z wykorzystaniem klocków Magformers oraz Polydron Frame oraz modeli brył Folding Geometric Shapes dała im dużo satysfakcji, nie musieli korzystać z podręczników i zeszytów a przede wszystkim mogli zobaczyć efekty swojej pracy:)

Na lekcjach chemii uczniowie uczyli się jak zbudowane są atomy. Trudną umiejętność zapisywania rozmieszczenia na powłokach ułatwiały wykorzystywane modele. Dzięki ćwiczeniu na modelach uczniom było łatwiej zapisać konfigurację elektronową, utrwalić czym jest liczba masowa i atomowa oraz wskazać liczbę protonów, elektronów i neutronów. Uczniowie poznawali strukturę związków organicznych. Wykorzystując zbudowane modele łatwiej było wyprowadzić wzór ogólny na szeregi homologiczne alkanów, alkenów i alkinów. Przygotowane modele cząsteczek ułatwiły zapisanie wzorów sumarycznych, strukturalnych i grupowych, a także dzięki przestrzennym modelom cząsteczek, którymi można było manipulować łatwiej było zrozumieć różnicę między izomerami.

Na zajęciach popołudniowych wraz z chłopcami z grupy I rysowaliśmy różne zwierzęta oraz inne rysunki za pomocą Długopisów w 3D. W ten sposób chłopcy zapoznali się z działaniem długopisów 3D oraz mogli sprawdzić czy takimi długopisami można równie łatwo pisać i rysować jak zwykłymi długopisami. Było bardzo dużo dobrej zabawy.

Na zajęciach z wychowawcą w kl. 4 i 5, realizowano  temat: Rozwijanie komunikacji i kreatywne współdziałanie podczas tworzenia budowli i konstrukcji przestrzennych z klocków.

#LaboratoriaPrzyszłości