Wizyta ks. biskupa Grzegorza Rysia

W poniedziałek 19 czerwca 2017 r. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. św. Ludwika z siedzibą w Krakowie – Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie odwiedził wizytujący parafię Radziszów biskup Grzegorz Ryś wraz z proboszczem parafii Radziszów, ks. Stanisławem Kamionką. Dostojnego gościa powitali dyrektor szpitala pan Stanisław Stępniewski, z-ca dyrektora szpitala pani Dorota Węglowska i dyrektor szkoły pani Iwona Szymaszek, a spotkanie z pacjentami, pracownikami szpitala i szkoły odbyło się w sali kominkowej.

Młodzież serdecznie podziękowała ks. biskupowi za przybycie i powitała go radosnym śpiewem. Biskup Grzegorz Ryś skierował do zebranych, a zwłaszcza wszystkich pacjentów serdeczne słowa, niejednokrotnie żartując, czym wprawiał zebranych w dobry nastrój. Ciepło i życzliwie wspominał profesora Józefa Tischnera, którego znał osobiście. Podkreślił, że uczył się od niego mówić w prosty sposób o trudnych sprawach. Na zakończenie spotkania ks. biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa i obdarował uczniów  pamiątkowymi obrazkami. Następnie w towarzystwie dyrekcji szpitala zwiedził nowo utworzony oddział neurologii rehabilitacyjnej, oddział III, sale fizykoterapii, basen.