Zespół Placówek Oświatowych przy MCRD w Radziszowie
/