NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

         Nasza szkoła pamięta…

    W związku z obchodami w dniu 1 marca Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych postanowiliśmy poprzez działanie ożywić pamięć o bohaterach  niezłomnych. Po zapoznaniu z krótką historią działaczy polskiego powojennego oraz antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, uczniowie klasy I LO  tworzyli plakat poświęcony „żołnierzom wyklętym”. W wykonanie plakatu włączyli się również uczniowie klas młodszych oraz dziewczynka z oddziału edukacyjno-terapeutycznego. Podczas pracy uczniowie wykorzystali zgromadzone wcześniej materiały związane  z samymi bohaterami oraz symbolami narodowymi.  Wszyscy z zaciekawieniem i entuzjazmem tworzyli  dzieło dużego rozmiaru.

   Wspólne zaangażowanie sprzyjało integracji naszych podopiecznych i było cenna lekcją patriotyzmu.

   Plakat umieściliśmy na holu szkolnym i pełni funkcję informacyjną nie tylko dla całej społeczności szkolnej, ale wszystkich pracowników szpitala i innych osób odwiedzających naszą placówkę.

E. J-J