Zajęcia wychowawczo- terapeutyczne w ramach pracy zespołu pozalekcyjnego rozwijają indywidualne możliwości wychowanków, ich zainteresowania oraz kształtują umiejętność spędzania czasu wolnego:

  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe, spacery krajoznawcze,
  • zajęcia rozwijające umiejętności poznawcze, nauka własna pod kierunkiem wychowawcy jako dopełnienie cyklu edukacyjnego,
  • zabawy integrujące grupę, doskonalące komunikację oraz gry towarzyskie,
  • zajęcia artystyczne (plastyczne, taneczne, muzyczne),
  • zajęcia informatyczne,
  • zajęcia z zakresu: biblioterapii, arteterapii oraz relaksacji,
  • zajęcia wynikające z inicjatywy wychowanków,
  • zajęcia o charakterze: regionalnym, profilaktycznym oraz ekologicznym,
  • zajęcia poświęcone patronowi Zespołu.