Udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych

Na przełomie maja i czerwca 2019 r. uczniowie naszej szkoły zaangażowali się do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych organizowanych dla szkół znajdujących się w podmiotach leczniczych.

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Matematyka w obrazie” organizowany przez Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w przedsięwzięciu organizowanym przez tą placówkę. Uczniowie klas 1-3, 4-6 oraz 7 i 8 wykonywali prace pod kierunkiem nauczyciela plastyki oraz nauczyciela matematyki. Celem konkursu było kształtowanie świadomości znaczenia matematyki w życiu codziennym oraz łączenie zainteresowań matematycznych i artystycznych. Ciekawa, niecodzienna tematyka sprzyjała tworzeniu kreatywnych kompozycji. Ogółem wysłaliśmy 22 prace wykonane różnymi technikami plastycznymi.

Ogólnopolski Konkurs plastyczno-literacki pt. „Kawalerowie Orderu Uśmiechu – obrońcy praw dziecka” organizowany przez ZSU w Rabce

Kolejny raz wzięliśmy udział w konkursie dotyczącym popularyzowania sylwetek Kawalerów Orderów Uśmiechu oraz ich działań na rzecz obrony praw dziecka . W tym roku konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac plastycznych uczniowie zostali zapoznani z zasadami przyznawania Orderu Uśmiechu oraz z przebiegiem ceremonii wręczenia tego wyjątkowego odznaczenia. Poznali też nazwiska osób wyróżnionych owym orderem.