Oferta pracy – nauczyciel historii / historii i społeczeństwa

Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie zatrudni na zastępstwo od września 2018 r. nauczyciela historii / historii i społeczeństwa w wymiarze 13/18 etatu (0,72).

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
  2. posiadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym
  3. posiadanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej –  leczniczej (terapeutycznej)

Dokumenty (CV i list motywacyjny) prosimy składać osobiście lub listownie w siedzibie Zespołu do dnia 20.08.2018 r. przy ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów.