Matematyka inaczej

Matematyka inaczej: ,,Płaskie i przestrzenne – Moje miasto” – projekt klasy 6

W dniach 30.01.2018 r. – 2.02.2018  r. uczniowie klasy szóstej w ramach lekcji matematyki utrwalali wiadomości i umiejętności dotyczące własności figur płaskich i przestrzennych. Wybrana metoda pracy pozwoliła na projektowanie własnego działania. Przez praktyczne działanie oraz prezentacje efektów, uczniowie zrealizowali założone cele realizowanego projektu:

1) poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcji,
2) rozwijanie samodzielności i kreatywnego myślenia,
3) kreowanie umiejętności współdziałania w zespole,
4) rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
5) zachęcania do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
6) zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Realizacje lekcji powtórzeniowych wyżej opisaną metodą aktywizowała ich działania, stwarzała okazję do samorealizacji oraz w sposób przyjemny utrwaliła uczniom własności figur płaskich i przestrzennych.