Znam swój język

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To coroczne święto, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Z tej okazji w naszej placówce każda klasa przygotowała plakat poświęcony tej tematyce, a w niedzielę 24 lutego odbył się konkurs pt. Znam swój język.

Po kolacji w sali kominkowej wśród zebranych wychowanków zostali wybrani uczestnicy zabawy wzorowanej na telewizyjnym turnieju. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka oraz kształcenie umiejętności polonistycznych wśród dzieci i młodzieży, a także uwrażliwienie na potrzebę rozwoju polszczyzny, poszanowania mowy ojczystej oraz przypomnienie, jaką rolę i miejsce powinien zajmować nasz język w życiu młodych Polaków.
Każda grupa mogła skorzystać z trzech kół ratunkowych (telefon do…, pomoc wychowawcy, głos publiczności). Nad poprawnością odpowiedzi czuwało jury, składające się również z chętnych uczniów.

Aby wygrać trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu poprawnej polszczyzny, ale też prawidłową wymową. Dobra dykcja to umiejętność często bagatelizowana. Mówienie staranne, wyraźne i płynne jest prawdziwą sztuką. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie z tym zadaniem bardzo dobrze. Z łamańcami zmierzyli się także uczniowie siedzący na widowni.

Dla niektórych grup pomocne okazały się koła ratunkowe. Telefon do mamy został wybrany dwukrotnie, raz został poproszony o pomoc wychowawca.

Na zakończenie jury podsumowało zdobyte punkty i wyłoniło zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodką niespodziankę oraz pamiątkowe dyplomy.

Wierzymy, że przeprowadzony konkurs przyczyni się do większej dbałości o język ojczysty.