Zawodowa gra planszowa

Na przełomie lutego i marca zrealizowany został miniprojekt z zakresu doradztwa zawodowego, którego celembyło poszerzenie wiedzy wychowanków na temat zawodów i miejsc pracy.
Zadaniem każdej klasy było opracowanie jednej z ośmiu części gry planszowej dotyczącej wybranych zawodów. Uczniowie przygotowali swoje fragmenty gry dotyczące określonego zawodu: strażak, policjant, aktor, lekarz czy kucharz. Gra miała wymiar edukacyjny, dlatego zadania na wybranych polach związane były z tematyką przydzielonego zawodu i nawiązywały, między innymi, do ścieżki kształcenia czy potencjalnych miejsc pracy po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. Znalazły się również pytania o charakterystyczne dla danej profesji narzędzia pracy, zadania aktorskie, sprawnościowe, czy ściśle specjalistyczne np. z ratownictwa medycznego – zaprezentowanie pozycji bezpiecznej ustalonej.
Drugiego marca rozegrano zawodową grę planszową i w atmosferze dobrej zabawy wyłoniono zwycięzców – klasę 6. Zrealizowane zadania poszerzyły wiedzę wychowanków z zakresu znajomości zawodów, a dodatkowo rozwinęły kreatywność oraz współpracę zespołową w klasach. Realizacja tematyki z doradztwa zawodowego w formie samodzielnie przez uczniów zrobionej gry planszowej,okazała się atrakcyjnai dla chłopców, i dla dziewcząt, którzy z zaangażowaniem włączyli się w jej wykonanie.


Skip to content