Szkolny projekt czytelniczy, wrzesień

We wrześniu w ramach szkolnego projektu czytelniczego odbyły się trzy wycieczki do biblioteki w Radziszowie. Dzieci ze szkoły podstawowej (klasy 1-3 oraz 4-6) i gimnazjum wzięły udział w zajęciach bibliotecznych, zorganizowanych przez panią Agnieszkę Madej. Zaproponowała ona różnorodne formy pracy i zabawy. W związku z Rokiem Sienkiewiczowskim skupiła się na twórczości tego właśnie pisarza. Uczniowie klas 4 – 6 czytali fragmenty powieści „W pustyni i w puszczy”, a następnie rozwiązywali zagadki związane z ta książką oraz  wykonywali plastyczne interpretacje niektórych scen. Uczniów gimnazjum pani Agnieszka próbowała zaangażować w dyskusję o bohaterach sienkiewiczowskich zwracając uwagę na wartości, jakie prezentowali. W trakcie warsztatów młodzież rozwiązywała krzyżówki i sprawdzała swoją znajomość utworów Sienkiewicza.

Najmłodsi uczniowie zajęli się twórczością Danuty Wawiłow. Po przeczytaniu kilku wierszy wykonali w oparciu o ich teksty prace plastyczne, które wyeksponowane zostały w bibliotece.

W naszym Zespole odbywało się również „Czytanie Sienkiewicza” w grupach wiekowych (Quo vadis i W pustyni i w puszczy). W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzież wykonywali „wariacje plastyczne” na temat przeczytanych utworów.

Na październik zaplanowane zostały kolejne zadania związane ze szkolnym projektem czytelniczym, o ich realizacji poinformujemy w następnym numerze gazetki i na stronie Internetowej Zespołu.


Skip to content