Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Różne oblicza wiosny”

W dniu 28.04.2021 roku w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci nastąpiło rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, do którego zostali zaproszeni uczniowie przebywający w szpitalach i uzdrowiskach na terenie Polski. Temat prac konkursowych brzmiał: „Wiosenne piękno roślin w naturze i otoczeniu człowieka”, a celem konkursu było m.in. rozwijanie uzdolnień plastycznych, kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych oraz dostrzeganie niezwykłości i niepowtarzalności zjawisk oraz elementów przyrody. W pracach komisji konkursowej uczestniczyły następujące Panie: mgr Iwona Szymaszek – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych, mgr Dorota Węglowska – dyrektor ds. Małopolskiego Centrum Rehabilitacji oraz mgr Ewa Jakóbek-Jezioro – nauczyciel plastyki w ZPO.

Do konkursu zostały zgłoszone 62. prace. Najliczniej reprezentowana była grupa klas 4-6 – aż 35 prac. Wszystkie dzieła były zgodne z tematem konkursu, wykonane starannie zróżnicowanymi technikami plastycznymi. Komisja konkursowa zwracała uwagę na estetykę pracy, pomysłowość, dobór i zastosowanie ciekawych technik plastycznych oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Klasy 1-3

I miejsce

Weronika Tomiczek
Martyna Kokoszka

II miejsce

Joanna Wardzała
Szymon Kalinowski
Lena Prokop

III miejsce

Antonina Łukasik
Alicja Sobkowska
Kacper Chmielek
Wyróżnienie
Nikodem Tatara

Klasy 4-6

I miejsce

Sandra Gancarczyk
Amelia Półchłopek
Milena Kalińska

II miejsce

Amelia Korzym
Anna Baran

III miejsce

Łucja Nalepka
Malwina Szczerbaniewicz
Julia Serafin
Wyróżnienia
Liliana Muszyńska
Karolina Dajda
Karol Florek

Klasy 7-8

I miejsce

Kinga Porębska
Amelia Mornik
Zuzanna Suślik

II miejsce

Emilia Dela

III miejsce

Julia Kursa
Amanda Olejkiewicz
Wyróżnienia
Radosław Bulanda
Katarzyna Wojtacha

Galeria zdjęć – konkurs:

Galeria zdjęć – warsztaty plastyczne związane z konkursem:


Skip to content