W zdrowym ciele, zdrowy mózg

Od 4 do 9 marca 2019 r. w naszej placówce realizowano miniprojekt poświęcony mnemotechnikom, czyli metodom efektywnej nauki. Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie czynników warunkujących oraz podnoszących efektywność pamięci. Zadania wszystkich klas ukierunkowane były na zdobycie odpowiedzi na pytanie: co zrobić, żeby „podkręcić” pojemność i sprawność naszej pamięci?

W ramach projektu młodszym klasom zostały przydzielone do opracowania następujące tematy: wierszyki ortograficzne, dieta usprawniająca myślenie, pamięć – krótka teoria, trening fizyczny poprawiający  kondycję pamięci. Starszym klasom zlecono prezentację czterech mnemotechnik: Siatki Myśli, Łańcuchową Metodę Skojarzeń, Pałac Pamięci oraz System Haków Pamięciowych.

Zadanie klas polegało na przedstawieniu/zreferowaniu tematu, a w przypadku prezentacji konkretnych metod, dodatkowo przeprowadzeniu dowolnego ćwiczenia na zebranych lub wybranej grupie,  potwierdzającego efektywność działania techniki.

W sobotę, w godzinach wieczornych wszyscy uczniowie szkoły zebrali się w sali kominkowej, aby przedstawić efekty pracy swoich klas. Zgodnie z założeniami projektu prezentacje klasowe miały być krótkie, treściwe i atrakcyjne. Wszystkie klasy były świetnie przygotowane i mimo niewielkiego stresu związanego z obecnością całej społeczności uczniowskiej, sprawnie prezentowały kolejne tematy. Formuła prezentacji tematów zakładała czynny udział widowni, szczególnie w częściach praktycznych, co przełożyło się na radosne zaangażowanie w testowanie skuteczności mnemotechnik.

Treści do ćwiczeń zaczerpnięte zostały z konkretnych przedmiotów i przyniosły wymierny efekt w postaci przyswojenia jakiejś klasyfikacji, przepisu kulinarnego czy fragmentu uniwersalnej wiedzy. Wychodzący z zajęć wychowankowie zdumieni stwierdzali,  że to naprawdę działa! Życzymy owocnej nauki.


Skip to content