Uczestniczymy w Programie Erasmus+

Uczestniczymy w Programie Erasmus+ Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Na początku 2016 r. nauczyciele Zespołu złożyli wniosek o udział w realizacji Projektu Programu Erasmus+ akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej. Pozytywna weryfikacja wniosku przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ umożliwiła realizację doskonalenia metodycznego oraz językowego. Od maja 2016 r. do lipca 2017 r. trzy osoby: nauczycielka języka angielskiego, kierownik zespołu pozalekcyjnego oraz dyrektor szkoły uczestniczyli w mobilnościach zagranicznych.

Nauczycielka języka angielskiego w sierpniu 2016 r. uczestniczyła w tygodniowym kursie metodycznym w zakresie kształtowania kompetencji językowych uczniów poprzez wykorzystanie gier i narzędzi technologii cyfrowych. W lipcu 2017 r. uczestniczyła w podobnej formie doskonalenia zawodowego w Norwegii.

Dyrektor Zespołu oraz kierownik zespołu pozalekcyjnego w maju 2017 r. uczestniczyły w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie. Udział w tej formie doskonalenia pozwolił na nawiązanie międzynarodowych kontaktów, poszerzył umiejętności w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym.
Etapowo, po zakończeniu każdej mobilności składany jest indywidualny raport, natomiast po zakończeniu realizacji całego projektu zostanie złożony raport końcowy.

Zachęcamy nauczycieli do podjęcia starań o uczestnictwo w projekcie, gdyż stwarza wiele nowych możliwości w zakresie doskonalenia pracy szkoły.

Poniższa galeria zdjęć prezentuje przebieg zajęć na kursie językowym w Maltalingua School of English w St. Julian’s oraz charakterystyczne miejsca niewielkiego, lecz przepięknego, wyspiarskiego kraju jakim jest Malta.

Prezentacja filmowa Maltalingua School of English:

***

Zdjęcia z kursu metodycznego w Norwegii: