Spotkanie ze studentami i młodymi absolwentami Wyższych Uczelni.

W weekend 23 i 24 kwietnia odbyły się spotkania ze studentami i młodymi absolwentami kilku uczelni. Było to zadanie zrealizowane w ramach założeń szkolnego programu doradztwa zawodowego. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego.

Studenci 4 roku geologii, już inżynierzy z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, opowiedzieli o swojej rekrutacji na studia oraz możliwościach kształcenia na ich macierzystej uczelni -Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Zwrócili uwagę na szeroką ofertę wydziałów, nowoczesne wyposażenie uczelni, doskonałe zaplecze mieszkalne w kampusie i podkreślali nieograniczone niemal możliwości rozwoju osobistego na AGH. Zwrócili uwagę na to czym się różni nauczanie na studiach od tego w liceum, zachęcali do zaangażowania się w studenckie koła zainteresowań oraz koła naukowe, otwierające możliwości rozwoju pasji oraz uczestniczenia w dużych projektach naukowych, a także pozyskania stypendiów naukowych. Opowiedzieli o zaprojektowaniu i wykonaniu, w ramach jednego z kół naukowych, prototypu łazika marsjańskiego, z którym wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy, choćby do Indii czy USA. Były to prelekcje pełne pasji i energii, poparte prezentacją multimedialną oraz ciekawą dokumentacją fotograficzną.

W kolejnym dniu zorganizowano spotkania z młodymi absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, którzy podjęli już pracę i realizują powierzone im w ramach pracy zadania. Swoje prelekcje przeprowadzili: technik informatyk, magister inżynier automatyki i robotyki, absolwentka studiów licencjackich z pedagogiki specjalnej (kierunek resocjalizacja) oraz magisterskich (kierunek oligofrenopedagogika) oraz magister inżynier architektury. Przedstawiciele tych poszczególnych zawodów opowiedzieli o tym, jak wyglądała ich ścieżka edukacyjna, czym się kierowali przy wyborze zawodu, jak ich młodzieńcze zainteresowania wpłynęły na to, czym teraz się zajmują. Opowiedzieli o tym czy mieli jakieś wątpliwości, czy też od początku wiedzieli czym chcą się zajmować. Wszyscy zwrócili uwagę na to jak w trakcie studiów pozyskiwali wiedzę i umiejętności, jak krystalizowały i zawężały się ich zainteresowania, oraz jak dojrzewali do kolejnych decyzji o swojej przyszłości. Opowiedzieli o zawodach, które wykonują: na czym polegają, jakie zadania są im powierzone przez pracodawcę, za co odpowiadają, na czym polega specyfika pracy na danych stanowiskach. Wspominali o tym jakie kompetencje pomagają w zdobyciu wymarzonej pracy.

Wszyscy uczestniczący w spotkaniach uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji zaproszonych gości. Byli aktywni, zadawali pytania, zachęcali prowadzących do zwierzeń i refleksji na temat ich nauki czy wykonywanego zawodu. Bezpośredni kontakt ze studentami i młodymi absolwentami uczelni, którzy właśnie rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową na współczesnym rynku pracy, był dla wychowanków ciekawymi pouczającym doświadczeniem.


Skip to content