Spotkanie z doradcą zawodowym.

23 kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami udali się  na spotkanie z  doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skawinie. Celem spotkania było  zapoznanie uczniów z metodami aktywnego poszukiwania pracy, możliwością zatrudnienia na lokalnym rynku, ofertami pracy oraz instytucjami wspierającymi osoby poszukujące pracy.

Pani Dorota Kucharczyk – doradca zawodowy w PUP zaprezentowała na wstępie podstawowe zadania urzędu pracy. Następnie uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu połączonego z prezentacją na temat możliwościami zatrudnienia, instytucjami wspierającymi osoby poszukujące pracy  oraz o aktualnych trendach na rynku pracy. Uczniowie szczególnie interesowali się zasadami odbywania stażów finansowanych przez urzędy pracy oraz możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku. Istotne znaczenie dla uczestników spotkania miała również informacja o zasadach udziału w bezpłatnych szkoleniach uzupełniających posiadane kwalifikacje. Pani Dorota Kucharczyk wręczyła uczniom materiały pomocne w poszukiwaniu pracy, zawierające wykazy instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową oraz foldery pomocne w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych od osób poszukujących pracę.