Podsumowanie szkolnego projektu ,,Psoty z ortografią”

Szkolny projekt ortograficzny „Psoty z ortografią” dobiegł końca. Ostatnie cztery miesiące upłynęły w szkole pod znakiem ortografii. Każdy Polak wie, że nasz język właśnie przez swoją ortografię uchodzi za jeden z najtrudniejszych na świecie. Problemy sprawia także osobom, które posługują się nim na co dzień, czyli obywatelom Polski. Aby uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie mieli jak największą świadomość na temat języka ojczystego w terminie od marca 2021 do czerwca 2021 prowadzony w szkole był projekt ortograficzny. Skierowany do uczniów klas 4 – 8.

Celem projektu było ukazanie w praktyce, że nauka ortografii może być ciekawą zabawą. Uczniowie psocili z ortografią na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych wykorzystując multimedialne programy edukacyjne, platformę Eduelo. Pracowali też w tradycyjny sposób na kartce papieru. Rozwiązując rebusy, wykreślanki ortograficzne, krzyżówki, rozsypanki literowe, wyrazy z lukami. Nauczyciele języka polskiego zaznajamiali uczniów z regułami ortograficznymi i właściwym ich stosowaniem, kształtowali spostrzegawczość ortograficzną, przygotowywali uczniów do comiesięcznych konkursów ortograficznych – rywalizacji międzyklasowej. Comiesięczne dyktanda miały za zadanie wyłonienie uczniów, którzy najlepiej zapamiętali zasady ortograficzne. Pisemny konkurs przeprowadzała koordynatorka projektu – Pani Joanna Kucała. Uczniowie pilnie pracowali wraz z wychowawcami klas przygotowując kolorowe plakaty, które zdobiły hol szkoły. Młodzi projektanci – uczniowie zaprojektowali ortograficzny dom. Układali rymowanki utrwalające znajomość wprowadzonych reguł ortograficznych.

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w szkolnych dyktandach, a przede wszystkim zwycięzcom.

Dziękujemy nauczycielom, wychowawcą zajęć pozalekcyjnych oraz uczniom za uczestnictwo w projekcje. Mamy nadzieję, że nadal będziemy pamiętać o ortografii. 😊


Skip to content