IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Za nami kolejna edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, która zaktywizowała do powtarzania i ćwiczenia tej niezbędnej w życiu umiejętności nie tylko uczniów naszej szkoły. W akcji wzięli udział nauczyciele Zespołu, pracownicy szpitala, rodzice przebywający na hospitalizacji z dziećmi jak też dorośli przyjeżdżający na rehabilitację do MCRD w Radziszowie. Uczniowie naszej szkoły w tygodniu poprzedzającym to wydarzenie oplakatowali pomieszczenia przynależące do szkoły materiałami pozyskanymi od głównego organizatora IX ŚDTM, a prowadzone zajęcia pozalekcyjne i edukacyjne obfitowały w łamigłówki, gry, zabawy i spacery matematyczne doskonalące sprawność rachunkową oraz znajomość tabliczki mnożenia.  4.10.2019r. w godzinach porannych pani dyrektor Iwona Szymaszek uroczyście zakomunikowała, że „IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia uważa za otwarty” a pani Agata Niziołek – koordynator lokalny przedstawiła program i sposób przeprowadzenia akcji w naszej szkole.

Uczniowie dzielnie stawili czoła egzaminowi pisemnemu, który pozwolił wyłonić ekspertów tabliczki mnożenia oraz powołać asystentów. Wszystkim, którzy uzyskali certyfikat eksperta tabliczki mnożenia serdecznie gratulujemy!

Drugi etap akcji przebiegał pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Patrole egzaminacyjne wyruszyły na teren szpitala sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia wśród pracowników MCRD, praktykantów, dorosłych pacjentów oraz rodziców.

Wszystkim dziękujemy za udział w akcji, gratulujemy Ekspertom Tabliczki Mnożenia i zapraszamy do zabawy za rok!

 


Skip to content