Finał ogólnopolskiej akcji – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. Tego dnia w wielu krajach podejmowane są wspólne inicjatywy w celu okazania wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to dzień radosny, ale z poważnym przesłaniem. UNICEF inicjuje projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. To okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa są łamane, bądź nie są przestrzegane.
Przez cały tydzień nasi wychowankowie angażowali się w różne formy aktywności zaznajamiające ich z Konwencja Praw Dziecka i przybliżające im znaczenie tych praw we współczesnym świecie. W trakcie zajęć wychowawczych cała społeczność uczniowska brała udział w pokazach multimedialnych, warsztatach o prawach dziecka, grach tematycznych o Konwencji Praw Dziecka oraz zajęciach plastycznych rozbudzający kreatywność. Wszyscy wychowankowie poznali prawa dzieci w oparciu o przygotowane przez UNICEF materiały informacyjno-edukacyjne.
Ostatnim etapem akcji było zaprojektowanie i wspólne wykonanie „papierowego muralu” poświęconego prawom dziecka, oraz wyeksponowanie przestrzeni na prace plastyczne naszych podopiecznych.
19 listopada, w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, nasi wychowankowi pamiętali o kolorze niebieskim – barwach organizacji UNICEF – który symbolizuje jedność ze wszystkimi dziećmi na świecie.

Skip to content