ARS – czyli jak dbać o miłość

W trakcie ferii 2021 nasza Placówka przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych „ARS – czyli jak dbać o miłość”. Programem tym zostali objęci uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przebywający w tym czasie na hospitalizacji w Szpitalu. Głównym założeniem programu ARS jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży poprzesz prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień w sposób, który oparty jest na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Podczas trzech dni spotkań z młodzieżą koordynatorki projektu przedstawiły główne założenia programu, odbyły się również prelekcje, zajęcia warsztatowe, projekcje filmowe oraz zajęcia plastyczne podsumowujące całość wydarzenia. Młodzież biorąca udział w spotkaniach wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem a efekty ich pracy w trakcie wspólnych spotkań zostały wyeksponowane na tablicy w holu szkolnym.


Skip to content