ARS, czyli jak dbać o miłość?

Już trzeci rok z rzędu, podczas ferii zimowych, zorganizowano dla uczniów szkół ponadpodstawowych zajęcia warsztatowe z profilaktyki zachowań ryzykownych. W cyklu trzech spotkań, odbywających się podczas zajęć pozalekcyjnych, wzięło udział około czterdziestu uczniów klas pierwszych i drugich liceum.
Podczas tych spotkań zrealizowany został program edukacyjny wchodzący w skład pięcioletniego projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, który rekomendowany jest przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej, a instytucją realizującą jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Celem tego programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, spowodowane zwłaszczaużywaniem substancji psychoaktywnych.
Według autora programu, jedną ze skuteczniejszych metod odziaływania na zmianę postaw i zachowań jest długie, wytrwałe i trafne apelowanie do zdrowego rozsądku. Edukacja społeczna oparta na rzetelnej wiedzy i najnowszych badaniach, pozwala lepiej zrozumieć racje wiążące się z jakimiś ograniczeniami w wolnym wyborze.