Zawody medyczne

Z okazji zbliżającego się  Dnia Pracownika Służby Zdrowia w ostatnim tygodniu marca realizowany był ogólnoszkolny projekt pod hasłem „Zawody medyczne”. Celem projektu było ukazanie roli i znaczenia służb medycznych dla naszego zdrowia i życia, a także budzenie szacunku i wdzięczności za wykonywaną pracę.  Każda klasa miała napisać informację o innym zawodzie medycznym i wykonać  do tego trzy plakaty. Wychowankowie w ramach zajęć pozalekcyjnych pod czujnym okiem wychowawców realizowali przydzielone im zadania. Bezpośrednio wypytywali pracowników o zakres ich obowiązków oraz wyszukiwali informacji w Internecie. Wykonywali  plakaty różnymi technikami plastycznymi. Rysowali, malowali, wyklejali pokazując służby medyczne podczas ich pracy. W efekcie realizacji zadań projektu uzyskaliśmy informacje o: lekarzu, pielęgniarce, ratowniku medycznym, farmaceucie, logopedzie, stomatologu i fizjoterapeucie.  W przed dzień święta pracowników medycznych prace wychowanków wraz z życzeniami zostały wyeksponowane na holu głównym szpitala.


Skip to content