X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w międzynarodowej akcji – X Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Jest to bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. Nasza szkoła poprzez zgłoszenie do udziału otrzymała certyfikat uczestnictwa a także dostęp do różnorodnych materiałów, z  których niektóre wykorzystano  do oplakatowania pomieszczeń przynależących do szkoły. W tygodniu poprzedzającym to wydarzenie prowadzone zajęcia wychowawcze i edukacyjne obfitowały w łamigłówki, gry i zabawy doskonalące sprawność rachunkową oraz znajomość tabliczki mnożenia. Prócz sprawnego liczenia i mnożenia wszystkie klasy aby ułatwić sobie i innym zapamiętanie trudniejszych „przypadków” mnożenia wymyślali rymowanki dotyczące wybranych działań – zostały one wyeksponowane na tablicy w holu szpitala.

2.X.2020 r. w godzinach porannych pani dyrektor Iwona Szymaszek uroczyście zakomunikowała, że „X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia uważa za otwarty”, życzyła wszystkim nieomylnych rachunków, a pani  Agata Niziołek –  koordynator lokalny przedstawiła program i sposób przeprowadzenia akcji w naszej szkole. Przed przystąpieniem do pisemnego egzaminu z mnożenia, wspólnie czytaliśmy wymyślone przez poszczególne klasy wierszyki.

Uczniowie dzielnie stawili czoła egzaminowi pisemnemu, który pozwolił wyłonić ekspertów tabliczki mnożenia oraz powołać asystentów. Wszystkim, którzy uzyskali certyfikat eksperta tabliczki mnożenia serdecznie gratulujemy! Certyfikaty zostały wręczone po drugim śniadaniu wraz ze słodkim poczęstunkiem.

Drugi etap akcji przebiegał pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.  Patrole egzaminacyjne wyruszyły na teren szpitala sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia wśród pracowników MCRD, dorosłych pacjentów oraz rodziców.

Wszystkim dziękujemy za udział w akcji, gratulujemy Ekspertom Tabliczki Mnożenia i zapraszamy do zabawy za rok!


Skip to content