Wobec Ojczyzny i Narodu – czyli o tym co było w maju

W dniach 28 kwietnia – 6 maja 2022 roku w naszej szkole odbył się projekt patriotyczny, do którego włączyliśmy wybitne postaci polskiej nauki – Ludzi Roku 20022. Poprzez upamiętnianie ważnych dla Polski wydarzeń oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych Polaków realizowaliśmy zadania z zakresu edukacji humanistycznej wprowadzające w dziedzictwo cywilizacyjne Polski i Europy.

W przedsięwzięciu brali udział wszyscy uczniowie, począwszy od przedszkolaków aż do najstarszych klas szkoły średniej. Z ogromnym zaangażowaniem, uwzględniając interesujące nowatorskie pomysły udało nam się uczestniczyć w ciekawych lekcjach i spotkaniach o patriotyzmie oraz o wybitnych osiągnieciach naukowych i społecznych bohaterów projektu. Na podstawie zdobytej wiedzy udało się nam zrobić różnorodne gazetki, wystawy i klasowe ekspozycje zawierając w nich ciekawe ekspresje plastyczne niektórych utalentowanych uczniów. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs literacki, w którym uczniowie szkoły podstawowej mieli napisać rozprawkę na temat: Czy wolontariat/dobroczynność ma sens? A uczniowie szkoły średniej esej: Przedstaw cechy osobowości Marii Skłodowskiej-Curie, które twoim zdaniem zdecydowały o tym, że jest ona nazywana „uczoną wszech czasów”.

Głównym punktem projektu był wieczór patriotyczny, a w nim uroczystość upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W jego trakcie cała społeczność szkolna pod czujnym okiem naszego muzyka pana Marka śpiewała pieśni patriotyczne. Po zakończonej akademii laureaci konkursu literackiego otrzymali nagrody za zdobycie najwyższych miejsc i wyróżnienia. Każda klasa otrzymała pochwałę za udział w projekcie.

Do połowy maja, (a nawet do 20 bieżącego miesiąca) można obejrzeć efekty projektu – prac uczniowskich – na holu szkolnym.

Poniżej zamieszczamy krótkie biogramy Ludzi Roku:

Maria Salomea Skłodowska-Curie herbu Dołęga – polsko-francuska uczona zajmująca się fizyką doświadczalną i chemią fizyczną, podwójna noblistka – laureatka Nagrody Nobla z fizyki i chemii.

Jan Józef Ignacy Łukasiewicz – polski farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonista i działacz niepodległościowy.

Józef Rufin Wybicki herbu Rogala – polski pisarz i polityk, szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1780 roku, napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – późniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego.

 

III LO


Skip to content