W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

W tygodniu poprzedzającym święta odbyło się tradycyjne spotkanie przedświąteczne dzieci i pracowników szkoły szpitalnej z Przyjaciółmi Zespołu. Wśród licznie zaproszonych gości była pani Dorota Węglowska, dyrektor ds. Małopolskiego Centrum Rehabilitacji oraz pani Barbara Salabura, kierownik rehabilitacji. Gościliśmy też przedstawicieli lokalnych władz w osobach pana Witolda Grabca, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz pani Zdzisławy Bały, sołtysa wsi Radziszów. Z ogromną radością powitaliśmy naszych wieloletnich przyjaciół i sponsorów – państwa Martę i Jana Sawickich, właścicieli cukierni w Myślenicach oraz panią Marię Droździewicz z firmy Jomar ze Skawiny i  panią Halinę Malinowską. Po raz pierwszy była z nami pani Dorota Kucharczyk, pracownik Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie. Nie zabrakło także emerytowanych nauczycieli: pani Teresy Starowicz wieloletniego kierownika zespołu pozalekcyjnego oraz pani Beaty Wąsowicz, pełniącej przez wiele lat funkcję dyrektora szkoły.

Spotkanie przedświąteczne uświetnił występ dzieci, który składał się z przedstawienia nawiązującego w treści do Bożego Narodzenia oraz koncertu kolęd i pastorałek. Pani Iwona Szymaszek, dyrektor Zespołu składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne przytoczyła fragment kazania  naszego Patrona, ks. prof. J. Tischnera wygłoszonego na Boże Narodzenie:

„Raz po raz pojawia się w życiu człowieka taka noc, w którą – żeby zrozumieć – trzeba przestać myśleć po ludzku, a zacząć po Bożemu wierzyć. Całą tajemnicę tej nocy wysłowił święty Jan Ewangelista prosto i krótko: „Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami”. Ważne jest tutaj słówko „między nami”. Słowo zamieszkało między nami,  między ludźmi”.

Spotykając się  w gronie Przyjaciół co roku niezmiennie wierzymy, że w każdym z nas rodzi się Bóg, ale przede wszystkim rodzi się MIĘDZY NAMI.