Szkolny projekt czytelniczy, listopad

W listopadzie  w ramach szkolnego projektu czytelniczego odbył się wieczór poezji laureatów literackiej Nagrody Nobla. Artyści, a byli to uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej  zaprezentowali najpiękniejsze utwory poetyckie Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. Recytowali między innymi wiersze: ,,Urodziny’’,  ,,Perspektywa’’, ,,Muzeum’’, ,,Granica’’, ,,Campo di Fiori’’, ,,Miłość’’.

Kolejny  wieczór z poezją przebiegł również w podniosłej atmosferze, bowiem naszą szkołę odwiedziła pani Walentyna Drogosz, poetka z Krzywaczki. Pani Walentyna  wprowadziła uczniów w świat poezji regionalnej.

Z kolei uczniowie klasy 4 realizowali tygodniowy mini projekt czytelniczy pt. ,,Opowiem ci bajkę’’, w ramach którego odbyły się warsztaty czytelnicze prowadzone  przez panią dr Annę Skoczek, redaktorkę bajek. Warsztaty zakończyły się Szkolnym Konkursem Krasomówczym.

Dodatkowo uczniowie gimnazjum wzięli udział w warsztatach  szybkiego czytania. Uczestnicy dokonywali pomiaru swojego tempa czytania, rozwiązali testy sprawdzające  ilość zapamiętanych informacji.

W listopadowym rankingu najpoczytniejszych pozycji literatury dziecięcej  i młodzieżowej największą popularnością cieszyły się książki takie jak: ,,Niezgodna’’, ,,Opowieści z Narnii’’,  ,,Kora jest samotna’’.

O kolejnych działaniach  czytelniczych będziemy informować w następnym miesiącu.