Odwiedziny Św. Mikołaja

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Daj Nadzieję” nasi podopieczni mile spędzili piątkowe popołudnie, 4 grudnia. Oczywiście najbardziej oczekiwali na orszak świętego Mikołaja, ale nie zabrakło imprez towarzyszących. W spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, min. panowie Józef Niechaj i Ryszard Majdzik – radni Miasta i Gminy Skawina; państwo Anna i Bogusław Popowiczowie – artyści plastycy; ksiądz proboszcz Stanisław Kamionka; grupa wolontariuszy z Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z opiekunem; pan Czesław Gąsiorowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie oraz grupa przedszkolaków z „Tęczowego przedszkola” w Radziszowie. Obecni byli również: pan Stanisław Stępniewski – dyrektor MCRD; pan Jacek Śmiałek – zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa; pani Barbara Salabura – kierownik rehabilitacji, a także pracownicy pedagogiczni na czele z panią Beatą Wąsowicz, dyrektorem szkoły.

Dzieci, młodzież i szanownych gości powitała pani Małgorzata Sermet, prezes Stowarzyszenia „Daj Nadzieję”. W jadalni szpitala, odbyło się spotkanie. Wzrok przyciągała piękna choinka, a pod nią liczne prezenty dla dzieci. Pacjenci szpitala po pokazie robotów przygotowanych przez firmę Motorola, uczestniczyli w spektaklu teatralnym. Aktorzy angażowali publiczność w grę, a ta reagowała bardzo spontanicznie. Oczekiwanie na orszak św. Mikołaja umilał pacjentom dr Clown.

Sygnał policyjnego radiowozu zaniepokoił wszystkich, ale okazało się, że to właśnie nadjeżdża najbardziej oczekiwany gość – święty Mikołaj. Eskortowała go policja, aby nie utknął po drodze w korkach. Przywiózł mnóstwo prezentów sprawiając dzieciom ogromną radość. Na zakończenie przedstawiciele Szkolnej Rady Uczniowskiej zaprosili na coroczne spotkanie wigilijne w gronie przyjaciół Zespołu Placówek Oświatowych, które odbędzie się 16 grudnia 2015 roku w siedzibie MCRD. Połączone ono zostanie z finałem ogólnoszkolnego projektu „Moje  magiczne Święta”