Regionalne tradycje wielkanocne

24 marca br. uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej pojechali na wycieczkę do Skawiny. Jej celem było poznanie skawińskich tradycji związanych z Wielkanocą.

Wszyscy udali się do Muzeum Regionalnego, gdzie zostali serdecznie przywitani przez pana dyrektora Czesława Gąsiorowskiego. Zwiedzając muzeum poznawali zajęcia pierwszych Skawinian oraz należące do nich przedmioty codziennego użytku. Oglądnęli makietę przedstawiającą Skawinę tuż po jej lokacji przez Kazimierza Wielkiego. Poznali również tradycyjne stroje skawińskie. Podczas warsztatów muzealnych dowiedzieli się o skawińskich tradycjach związanych z Wielkim Tygodniem oraz wykonali palmę wielkanocną, którą zabrali do szpitala. Na pamiątkę zrobili sobie wspólne zdjęcie. Po wyjściu z muzeum udali się do parku, w którym widzieli pałacyk ,,Sokół” i pomnik Króla Kazimierza Wielkiego. Dużą atrakcją były zabawy na znajdującym się tam linowym ,,pajączku”. Pełni wrażeń wrócili do szpitala.