Podziękowania…

W imieniu Dyrekcji, grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej chcieliśmy serdecznie podziękować rodzicom naszej uczennicy Państwu Magdalenie i Edwardowi Skorkom za życzliwe słowa skierowane do pracowników i uczniów naszej szkoły oraz przekazane gry, materiały plastyczne oraz puzzle.


Skip to content