Pasjobranie

W marcu i kwietniu wychowawcy zajęć pozalekcyjnych rozwijali, wspomagali i ukierunkowywali zdolności uczniów zgodnie z ich potencjałem i możliwościami, kontynuując realizację zadań z programu innowacyjnych działań organizacyjno -metodycznych Pasjobranie. Program ten wyzwala i podtrzymuje spontaniczną aktywność wychowanków, sprzyja uaktywnianiu się ich potencjału intelektualnego i twórczego. Poniżej znajduje się krótki opis przeprowadzonych działań.

Z inicjatywy uczniów zorganizowany został turniej szachowy i turniej gry w  Rummikuba. Sprzyjały one wszechstronnemu rozwojowi wychowanków, kształciły wyobraźnię przestrzenną, pamięć, uwagę, a przede wszystkim inicjowały sytuacje wymagające abstrakcyjnego, logicznego  myślenia. Wdrażały do stosowania w życiu zasady  fair play.

Wychowankowie przy wsparciu wychowawców zorganizowali również konkurs  Pokaż swój talent, podczas którego uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności i pasje. Występy przed publicznością uczą pokonywać stres i wewnętrzny opór wynikający z niepewności, czy wszystko się uda i czy pokaz będzie dobrze przyjęty przez oglądających.

W minionych miesiącach przeprowadzone zostały również turnieje  sportowe:

–  Radziszowski turniej na wesoło, czyli rozmaite zabawy i konkursy ruchowe. W rywalizacji drużynowej uczestnicy musieli użyć swojej wyobraźni i umiejętności planowania motorycznego. Mieli oni możliwość sprawdzić swoją koncentrację, skupienie i kreatywność. Była to również okazja, aby lepiej się poznać oraz  aktywnie i wesoło spędzić czas.

–  Turniej piłkarzyków, zainicjowany przez młodzież licealną, który prowokował młodych uczestników do myślenia, opracowania strategii gry, kształtował u dzieci i młodzieży koncentrację,  spostrzegawczość, opanowanie, celność i szybką reakcję, a co za tym idzie – rywalizację w dobrym tego słowa znaczeniu.

14 kwietnia przygotowana została i przeprowadzona Randka w ciemno, której inspiracją był polski program rozrywkowy emitowany w latach dziewięćdziesiątych. Zabawa odbyła się w bardzo przyjaznej atmosferze oraz przyniosła dużo radości i uśmiechu. Zwycięskie pary udały się w egzotyczną podróż w najdalsze zakątki Radziszowskiej jadalni, aby skonsumować „zapiekankę na pół”.

W kwietniu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, którego zadaniem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Z tej okazji zorganizowane zostały różne działania:

– Debata uczniowska pod hasłem Ekologicznie znaczy logicznie, którą poprowadzili przy pomocy wychowawców wybrani  uczniowie z klas 7- LO. Dyskusja  miała   na celu podkreślenie tego, jak ważne jest dbanie o Ziemię oraz że  ludzie mają największy wpływ na środowisko. Poszukiwane były również sposoby  na bycie bardziej eko w codziennym życiu.

Drugie życie – ze starego coś nowego – warsztaty ekologiczne, podczas których wychowankowie podzieleni na grupy tworzyli z otrzymanych materiałów ciekawe i oryginalne konstrukcje. Wszyscy byli zaangażowani w pracę zespołową i przy tym świetnie się bawili.

– Teatrzyk  kukiełkowy  Zielone ludki – krótka inscenizacja przedstawiona przedszkolakom.


Skip to content