Pasjobranie

W okresie od stycznia do marca kontynuowana była realizacja programu innowacyjnych działań organizacyjno – metodycznych przeznaczonego do realizacji w trakcie zajęć wychowawczo – opiekuńczych z uczniami. Służy on wychowaniu do aktywności i odpowiedzialności w życiu społecznym, w którym wdraża się koncepcję kierowania aktywizującego w organizowaniu zajęć w czasie wolnym wychowanków. Kierowanie takie jest świadomym i celowym włączaniem dzieci i młodzieży do współorganizowania różnych form aktywności, umożliwiającym zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
Wychowawcy zespołu zajęć pozalekcyjnych w ramach programu przeprowadzili następujące formy zajęć:
03.01.- Turniej sportów alternatywnych

05.01.- Zapałczane łamigłówki czyli „ matematyka bez matematyki”

16.01.- Wieczór kolęd i pastorałek

29.01.- Zabawy kreatywne

07.02.- Akcja pomocy przedszkolakom podczas przedstawienia „ Jaś i Małgosia” oraz „ Trzy świnki”

14.02.-Wieczorek poetycki o tematyce przyjaźni i miłości połączony z walentynkowym pokazem talentów

14.02.- Poczta Walentynkowa

21.02. i 26.02 – Relaksacja

23.02.- Zabawy strategiczne „ Marszmallow Chellenge”

27.02.- Wieczór wokalno- instrumentalny połączony z prezentacją talentów oraz wspólnym śpiewem.