Obierz cel – odkrywamy świat zawodów.

„Obierz cel – odkrywamy świat zawodów” to temat ogólnoszkolnego projektu koordynowanego przez Szkolną Radę Uczniowską.

W okresie od 11 do 17 maja uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum gromadzili informacje o zawodach dawnych i współczesnych, by podczas uroczystości finałowej zaprezentować efekty zespołowych działań. Klasy wykazały się pomysłowością  i samodzielnością w realizacji przydzielonych im zadań. Uczniowie zdobyli wiedzę o zawodach korzystając nie tylko z bogatych zasobów Internetu, ale przede wszystkim spotykając się z przedstawicielami różnych profesji w miejscach ich pracy lub w naszej szkole.

Świat zawodów jest fascynujący i warto go poznawać, by w przeszłości podejmować trafne decyzje, świadomie i odpowiedzialnie planować własna karierę.