Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

22.10.2019 r.

„W tym roku Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania obchodzony jest pod hasłem „Wzrastać poprzez mówienie”. Hasło to zdaje się nabierać większego znaczenia dzięki swej uniwersalności. Być może warto je rozważyć w odniesieniu do myśli tischnerowskiej i filozofii dialogu (…). Wydaje się, że każdy, w tych często krótkich, szczególnych momentach gdy w relacji z Drugim znajduje przestrzeń na poznanie i wypowiedzenie prawdy o sobie, staje przed możliwością zmiany i wzrastania.”
(J.Tuchowska)

W nawiązaniu do takiego – uniwersalnego rozumienia obchodów tego ważnego dnia, w naszej placówce zorganizowałyśmy zajęcia warsztatowe dla uczniów. Warsztaty dotyczyły mechanizmów i emocji w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami, pozostając ciągle w odniesieniu do jąkania, które pomimo, że dotyczy tylko 1% populacji, zdaje się być bardzo bliskim i czytelnym symbolem, tego co w każdym z nas jest szczególnie trudne do przezwyciężenia.

W czasie warsztatów można było „odczuć” moment utraty kontroli, który wprawdzie dotyka wszystkich ludzi, ale dla osób jąkających zdaje się być tym trudniejszy, że odnosi się do aktu komunikacji. Podejmowano też próby identyfikowania, tego co jest widocznym problemem – analogicznie do niepłynności w jąkaniu, a co stanowi niewidoczny obszar emocji, czy mechanizmów, uruchamianych, żeby ten moment przezwyciężyć. Rozważania na temat tychże mechanizmów – ucieczki, zaprzeczenia, walki czy w końcu poczucia humoru, prowadziły do refleksji, że najbardziej pomocne wydaje się szczere spotkanie z drugą osobą.


Skip to content